XEM LÁ SỐ TỬ VI TRỌN ĐỜI

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

Họ tên khai sinh (chữ thường không dấu)

Tên thường dùng (Nếu có)

Ngày/tháng/năm sinh dương lịch:

GIỚI THIỆU

LÁ SỐ TỬ VI LÀ GÌ?

Lập lá số tử vi là một phương pháp tìm hiểu về tương lai của một người dựa trên thông tin về ngày, tháng, năm sinh và các yếu tố khác như thần số, mệnh số, địa chi, ngũ hành, sao chiếu mệnh, v.v

+6298

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

+12

NĂM KINH NGHIỆM

+11400

LÁ SỐ ĐƯỢC LẬP

+65

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT
hướng dẫn

CÁC BƯỚC ĐỂ LẬP LÁ SỐ TỬ VI

  1. Xác định ngày, tháng, năm sinh của người được dự đoán.
  2. Tìm hiểu về các yếu tố như thần số, mệnh số, địa chi, ngũ hành, sao chiếu mệnh, v.v. thông qua các sách về đông y, hoặc tìm hiểu thông qua các chuyên gia lập lá số tử vi.
  3. Phân tích và đánh giá các yếu tố trên để đưa ra dự đoán về tương lai của người được dự đoán. Việc phân tích và đánh giá này phải dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.